Tenisový Klub Kadaň

U Stadionu 1860
Kadaň
43201
776 675 765
tkkadan@email.cz

2015

PROGRAM MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
 

VÝBOR KLUBU SVOLÁVÁ DLE STANOV ( čl. VII, bod 3 ) MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU, KTERÁ SE KONÁ DNE 08.07.2015 OD 19:00 HODIN V KLUBOVNĚ TK KADAŇ.

 

NÁVRH PROGRAMU MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

- Zahájení

- Volba předsedajícího a řídících orgánů mimořádné valné hromady

- Zajištění provozní činnosti TK Kadaň

- Diskuse

- Usnesení

- Závěr

 

Miroslav Maliňak

předseda TK Kadaň

 
PROGRAM 1.VALNÉ HROMADY

VÝBOR KLUBU SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, KTERÁ SE KONÁ DNE 26.03.2015 OD 19:00 HODIN V KLUBOVNĚ TK KADAŇ.

NÁVRH PROGRAMU VALNÉ HROMADY:

-         Zahájení.

-         Volba předsedajícího a řídících orgánů VH.

-         Schválení programu VH.

-         Schválení zprávy o činnosti TK za r. 2014.

-         Schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku TK za r. 2014.

-         Zpráva revizní komise o činnosti za r. 2014.

-         Schválení výše členských příspěvků na r. 2015.

-         Schválení návrhu rozpočtu na r. 2015.

-         Schválení plánu činnosti na r. 2015.

-         Odvolání členů výboru klubu a revizní komise klubu.

-         Volba členů výboru klubu a revizní komise klubu.

-         Diskuse.

-         Usnesení.

-         Závěr.

 

Děkuji všem za účast.

Miroslav Maliňak                                                                                    

předseda TK Kadaň