Tenisový Klub Kadaň

U Stadionu 1860
Kadaň
43201
776 675 765
tkkadan@email.cz

HRACÍ Řád TK Kadaň

1. Právo užívat tenisových dvorců mají:

a/ členové TK, kteří mají zaplaceny členské příspěvky na daný rok,

b/ návštěvníci, kteří mají zaplacen poplatek za pronájem dvorce (poplatek vybírá obsluha kantýny nebo správce TK),

c/ přístup na dvorce mají pouze hráči a rozhodčí, pro diváky jsou vyhrazeny prostory za oplocením.

2. Před zahájením hry jsou hráči povinni dvorec řádně nakropit.

3. Po ukončení hry jsou hráči povinni dvorec řádně upravit, což představuje:

a/ důsledné vyrovnání antukového povrchu hrablem,

b/ zametení dvorce síťovačkou (dvorec se zametá celý, spirálovitě od krajů obrubníků do středu dvorce), 

c/ úklid nářadí ( hrabla, síťovačky, atd. ) na určené místo na dvorci,

d/ řádně nakropit dvorec.

4. V případě nepříznivého počasí rozhoduje o použití dvorců správce TK nebo jiná určená osoba.

5. Ke hře na dvorcích je nutné nastoupit v čistém, upraveném sportovním oděvu a odpovídající tenisové obuvi. 

6. Povinností všech osob, zejména členů TK je slušné chování při hře na dvorcích a v celém areálu TK. Nepřizpůsobivé osoby budou vykázáni z areálu TK.