Tenisový Klub Kadaň

U Stadionu 1860
Kadaň
43201
776 675 765
tkkadan@email.cz

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA - 30.3.2016 v 18:00

03.03.2016 09:32
VÝBOR KLUBU SVOLÁVÁ DLE STANOV ( čl. VII)
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
KTERÁ SE KONÁ DNE 30.3.2016 OD 18:00 HODIN
V KLUBOVNĚ TK KADAŇ.
 
NÁVRH PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:
 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího a řídících orgánů VH
 3. Schválení programu VH
 4. Schválení zprávy o činnosti TK za r. 2015
 5. Schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku TK za r. 2015
 6. Zpráva revizní komise o činnosti za r. 2015
 7. Schválení výše členských příspěvků na r. 2016 
 8. Schválení plánu činnosti VK na r. 2016
 9. Schválení návrhu rozpočtu na r. 2016 
10. Schválení změny-úpravy stanov TK 
11. Odvolání členů výboru klubu a revizní komise klubu 
12. Volba členů výboru klubu a revizní komise klubu
13. Diskuse 
14. Usnesení
15. Závěr
 
ČLENOVÉ VÝBORU TENISOVÉHO KLUBU