Tenisový Klub Kadaň

U Stadionu 1860
Kadaň
43201
776 675 765
tkkadan@email.cz

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 7.3. od 19:00

08.02.2019 14:22

7. 2. 2019

OZNÁMENÍ PRO ČLENY TK KADAŇ

VÝBOR TENISOVÉHO KLUBU KADAŇ SVOLÁVÁ DLE STANOV ( čl. VII)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

KTERÁ SE KONÁ DNE 7.3.2019 OD 19:00 HODIN

V KLUBOVNĚ TK KADAŇ.

 

NÁVRH PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

 1. Zahájení

 2. Volba předsedajícího a řídících orgánů VH

 3. Schválení programu VH

 4. Schválení zprávy o činnosti TK za r. 2018

 5. Schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku TK za r. 2018

 6. Zpráva revizní komise o činnosti za r. 2018

 7. Schválení výše členských příspěvků na r. 2019

 8. Schválení plánu činnosti VK na r. 2019

 9. Schválení návrhu rozpočtu na r. 2019

10. Diskuse

11. Usnesení

ČLENOVÉ VÝBORU TENISOVÉHO KLUBU