Tenisový Klub Kadaň

U Stadionu 1860
Kadaň
43201
776 675 765
tkkadan@email.cz

VALNÁ HROMADA 14.3.2018

04.01.2018 15:04

2. 1. 2018

OZNÁMENÍ PRO ČLENY TK KADAŇ

VÝBOR TENISOVÉHO KLUBU KADAŇ SVOLÁVÁ DLE STANOV ( čl. VII)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

KTERÁ SE KONÁ DNE 14.3.2018 OD 18:30 HODIN

V KLUBOVNĚ TK KADAŇ.

 

NÁVRH PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

 1. Zahájení

 2. Volba předsedajícího a řídících orgánů VH

 3. Schválení programu VH

 4. Schválení zprávy o činnosti TK za r. 2017

 5. Schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku TK za r. 2017

 6. Zpráva revizní komise o činnosti za r. 2017

 7. Schválení výše členských příspěvků na r. 2018

 8. Schválení plánu činnosti VK na r. 2018

 9. Schválení návrhu rozpočtu na r. 2018

10. Odvolání členů výboru klubu a revizní komise klubu

11. Volba členů výboru klubu a revizní komise klubu

12. Diskuse

13. Usnesení

ČLENOVÉ VÝBORU TENISOVÉHO KLUBU