Tenisový Klub Kadaň

U Stadionu 1860
Kadaň
43201
776 675 765
tkkadan@email.cz

Valná hromada

27.01.2022 13:45

27. 1. 2022

OZNÁMENÍ PRO ČLENY TK KADAŇ


VÝBOR TENISOVÉHO KLUBU KADAŇ SVOLÁVÁ DLE STANOV ( čl. VII)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

KTERÁ SE KONÁ DNE 16.3.2020 OD 18:00 HODIN

V KLUBOVNĚ TK KADAŇ.


NÁVRH PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

 1. Zahájení

 2. Volba předsedajícího a řídících orgánů VH

 3. Schválení programu VH

 4. Schválení zprávy o činnosti TK za r. 2021

 5. Schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku TK za r. 2021

 6. Zpráva revizní komise o činnosti za r. 2021

 7. Schválení výše členských příspěvků na r. 2022 

 8. Schválení plánu činnosti VK na r. 2022

 9. Schválení návrhu rozpočtu na r. 2022

10. Odvolání členů výboru klubu a revizní komise klubu

11. Volba členů výboru klubu a revizní komise klubu 

12. Diskuse 

13. Usnesení


ČLENOVÉ VÝBORU TENISOVÉHO KLUBU