Historie TK Kadaň

O nás

Úvod

Tenis je sport individualistů, není to nic pro souputníky nebo ustrašené váhaly.

Jen odhodlaní bojovníci se stávají šampióny a pak velkými hvězdami. Je to souboj, který vtiskuje těmto sportovcům svůj charakter. Je to ten nepatrný rozdíl mezi "in" a "out", mezi jásotem a smutkem. Jsou to ty nepatrné milimetry, které rozhodují o triumfu nebo blamáží, o vítězství či porážce.

Je to tahle maličkost, která dělá vítěze velkými a poražené malými. Jenom opravdu velcí šampióni zvládají tento tanec na úzkém ostří mezi dvoranou slávy a bezvýznamností. Opravdu bezvýznamností?

Historie Kadaňského tenisu

Tenis byl vždy nákladným sportem a po I. Světové válce ho provozovali především příslušníci majetnějších vrstev, proto se mu také tehdy říkalo "panský sport”. A tak se tenis v Kadani hrál jen na soukromých dvorcích, vybudovaných v blízkosti vil "Tusculum” a "Mignon”. U vily Tusculum stál tenisový dvorec jen pískový, ale později byly tenisové dvorce antukové.

Ve třicátých letech minulého století vyrostl na pozemcích hotelu Split v blízkosti řeky Ohře tenisový dvorec. Zpočátku byl písčitý, později antukový a sloužil především rodině majitele hotelu Fridrichu Israel Hussovi. Později i hotelovým hostům a výletníkům. S narůstajícím zájmem o tenisový sport však bylo nutné vybudovat tenisové dvorce další. Tenis se hrál pouze rekreačně a spíše jako společenská záležitost.
Období II.světové války tenis poznamenal kromě jiného i nedostatek tenisového materiálu. Tedy tenisových raket a míčků. Ze zápisů v místní kronice se dozvídáme, že se hrálo jen starými tzv.regenerovanými balóny. V roce 1940 hotel Split převzala Sudetoněmecká společnost, která dala hotel do veřejné dražby. Hotel i stenisovými dvorci zakoupilo město Kadaň za 5050,- německých marek. Tenisové dvorce v této době však sloužily pouze jako parkoviště. Pro nedostatek financí v městské pokladně hotel včetně dvorců chátral.

Po válce jako zázrakem vyrostly tři antukové dvorce, sloužící široké veřejnosti nejen k tenisu, ale i k jiným míčovým hrám. Jenže netrvalo dlouho a sportoviště bylo zrušeno. Muselo ustoupit městskému záměru prioritnějšího charakteru.

Z dochovaných písemných pramenů se dozvídáme, že několik zapálených nadšenců okolo kadaňského sportovního velikána subtilní postavy Jiřího Lacka, se usneslo, že založí nové tenisové sportoviště. A s tímto záměrem ruku v ruce a přirozeným způsobem vyplynulo založení kadaňského tenisového svazu.

Na ustavující valné schůzi v roce 1958 se sešli všichni ti, kterým tenisové umění učarovalo. Celkem 16 členů, převážně z řad pedagogické profese. Kromě Jiřího Lacka ve vedení to byli např. Miroslav Česal, Petr Brumlách, Pavel Wolf, Jaroslav Bebr, Jiří Richter a další.

Prvořadým úkolem pro vybudování tenisových dvorců bylo vytipování nejvhodnějších pozemků. Městský národní výbor v Kadani nakonec jako určitou kompenzaci za zrušení stávajícího sportoviště, poskytl pozemky města v odlehlé části Kadaně.

Takže vše potřebné bylo k dispozici a mohlo se začít na tzv."zelené louce". Zvláštností v tomto případě bylo, že kadaňský tenisový svaz vznikl v době, kdy se tenisové sportoviště muselo teprve vybudovat kompletně od začátku. Za vydatné pomoci MěstNV Kadaň vyrostly nejprve dva antukové dvorce v průběhu jednoho roku. Během dalších pěti let vyrostl celý sportovní tenisový areál se šesti dvorci. Zároveň bylo vystavěno i skromné zázemí pro tenisty.

Každá událost má svou vůdčí osobnost. Tou byl od samého začátku kadaňský profesor tělocviku, působící na gymnáziu , učňovském středisku a základní škole již zmíněný Jiří Lacek. Díky jeho vitální povaze, sportovnímu duchu a neutuchajícímu entuziasmu můžeme říct, že sportovní areál i tenisový svaz v Kadani jsou dílem jeho hlavy, srdce a nesmírné pracovní píle a v neposlední řadě i sportovního umění. Od roku jeho úmrtí /1998/ každoročně pořádáme klubový turnaj věnovaný jeho památce "Memoriál Jiřího Lacka".

V roce 1975 se přistěhoval do Kadaně další sportovní a tenisový nadšenec František Tučím. Od tohoto roku převzal neformálně žezlo od p.Lacka.

V osmdesátých letech vyrostly ještě další tři antukové dvorce a sociální zařízení včetně zděné klubovny. Tenisový klub se nachází v příjemném prostředí odlehlého městského lesoparku. Svým vzhledem je zcela vyjímečný a každého tenisového milovníka uchvátí. K dispozici je osm antukových dvorců s odrazovou stěnou. V těsném sousedství klubu stojí fotbalový stadion, zimní stadion, dvorce na nohejbal a areál pozemního hokeje. S tenisovým areálem sousedí i moderní termální koupaliště.

Tenisový oddíl klidně a cílevědomě pracoval ve prospěch kadaňského tenisu, staral se o materiální zabezpečení a rozšiřování členské základny a o růst tenisové mládeže. A protože zájem o tenis stále stoupal, začínala nabývat své opodstatnění i dráha závodní a soutěžní. Počet závodních hráčů se léty rozšiřoval, začali hrát i studenti a žáci ve všech věkových kategoriích. Mladí tenisté se začali zlepšovat a pod vedením nadšených trenérů F.Tučíma, B.Bambase, J.Soukupa, P.Špeldy, K.Malíka, R.Veitze a dalších začali jezdit na turnaje, kde měřili své tenisové umění. Zlepšovalo se i umístění na tenisových žebříčcích. Výsledky se dostavovaly i v umístění družstev.

Největších úspěchů dosáhl Miroslav Lacek /1959/, syn legendy kadaňského tenisu. Mezi další kadaňské naděje patřila i Olga Votavová /1966/. Z našeho klubu jsou i další nadějní hráči, kteří se pravidelně umisťovali v žebříčcích na předních místech./Tučím D., bratři Špeldové, Malíková R., Máslo R., Veitz R., Soukup T., bratři Bambasovi, bratři Holkové, Holková N., Dvořáková J., Šimek F., Malická H. Chmelová K., Láryšová L., a další.

V roce 1996 získal klub vlastní subjektivitu a byl oficiálně přejmenován na Tenisový klub Kadaň. V témže roce vyrostlo i nové klubové zařízení se vším potřebným komfortem včetně terasy k odpočinkovému posezení. V roce 2002 se začalo s výstavbou tolik potřebné tenisové haly, kterou si úspěchy tenisové populace v Kadani tolik zaslouží. Hala začala sloužit v roce 2004.

Dobrá práce tenistů pokračuje a dále se rozvíjí.

Podporují nás

Město Kadaň
Severočeské doly
KB BLOK

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete Tenisový Klub KADAŇ, z.s.

Spravovat cookies